• on May 8, 2020

Announcements For Sabbath May 9, 2020

Samedi 9 Mai 2020

Pensée du jour:

Proverbes 3: 5,6

Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence!

Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.

Trust in the Lord with all your heart,

and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge Him,

And He shall  direct your paths.

Mete tout konfyans ou nan Seyè a. Pa gade sou sa ou konnen. Toujou chonje Seyè a nan tou sa w’ap fè. Li menm, l’a moutre ou chemen pou ou pran.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 15 Mai à 8: 10 p.m ‬

‪Samedi 16 Mai à 8: 10 p.m.‬

‪ 2-) Anciennat

a-) Comité d’église cet après-midi, tous les membres du comité sont priés de nous joindre sur la ligne à 3h

b-) Notre débat pour cet après midi sera basé nos doctrines. Venez avec vos questions pour un panel de prédicateurs et de pasteurs cet après midi à 5 sur cette ligne.

c-)  Nou gen devosyon pou tout moun chak maten a 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

d-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

‪3-) Children Ministries ‬

‪a-) Sè Blandine ap enfome tout paran pitit yo gen difikilte ak devwa yo, gen yon pwogram tutoring pou ede timoun sa yo. Pou plis enfomasyon, nou ka kontakte sè Rogeline D. oubyen sè Blandine nan 954-347-5676.

b-) Paran yo kapab ale sou sit internet legiz la   https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

4-) Ministère de la Famille

« Famille de Dieu, serrons les liens »,  se  sou tèm sa semèn sou  lafanmi an ap komanse demen swa 7:30. 

5-) Ministère de la Prière

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 9 hres.

6-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann nan Florida. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans nan mitan lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

7-) Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

b-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

c-) Tout moun ki vle patisipe nan fè pate a, sè Rutz ba nou randevou demen maten a 10 zè sou liy nan

😎 Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Mireille Louis 3  May

Fr. Joseph Ducken Thebaud 3

Fr. Fritznel Lamothe 4

Fr. Idoris Esbenda 5 

Fr. Mike Marcelin 5 

Fr. Millot Ramolien 5

Sr. Lea Georges 6

Sr. Laura Narcisse 7 

Sr. Sergot Pierre 7

Fr. Michelange Antoine 8

Sr. Anne Noel 9

9-) Réflection du jour: 

Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse.

Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ.

Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Se pou kè nou toujou kontan. Pa janm sispann lapriyè. Di Bondye mèsi pou tout bagay. Se sa Bondye mande nou, nou menm ki mete konfyans nou nan Jezikri.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position