• on May 15, 2020

Announcements For Sabbath May 16, 2020

Samedi 16 Mai 2020

Pensée du jour:

Jean 15:7

 If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.

Si nou fè yonn ak mwen, si nou kenbe pawòl mwen yo nan kè nou, nou mèt mande sa nou vle, y’a ban nou li.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 22 Mai à 8: 14 p.m ‬

‪Samedi 23 Mai à 8: 14p.m.‬

‪ 2-) Ministère de la Famille 

«Famille de Dieu, serrons les reins» C’est le thème de notre débat pour cet après midi avec le Ministère de la famille. Venez avec vos questions cet après midi à 5 sur cette ligne.

3-) Anciennat

a-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

b-)  Nou gen devosyon pou tout moun chak maten a 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

‪3-) Département de la Communication 

« L’importance d’une Communication Efficace»/ The Importance of Effective Communication.

Se sou tèm sa a Depatman Kominikasyon ak Edikayon ap fè yon semèn priyè ak enfòmasyon kap kòmanse demen swa a 7:30 sou liy sa a.

4-) Children Ministries ‬

‪a-) Sè Blandine ap enfome tout paran pitit yo gen difikilte ak devwa yo, gen yon pwogram tutoring pou ede timoun sa yo. Pou plis enfomasyon, nou ka kontakte sè Rogeline oubyen sè Blandine nan 954-347-5676.

b-) Paran yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

5-) Pathfinder Club

Due to the pandemic, the Conference had made «Red Zone» virtual for the kids this year. 

The iredzone is from May 22-24.

The kids will be doing many honors and learning different pathfinder skills. Website and password will be provided toward the week. Any questions or concern, parents can call sr. Ashley Saint Fleur at 561-713-7834.

6-) Ministère de la Prière

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

7-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

b-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

9-) Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Marie Mathe Joseph 10

Sr. Immacula Fils 12 

Sr. Jocelyne Norelien 12

Sr. Flavie Innocent 13 

Sr. Vena Saint-Fleur 14

Sr. Suzette Exalien 15 

Sr. Emilienne Labady 15 

Fr. Elithene Louima 15 

Sr. Shelove Philemon 15

Fr. Joshua Anemon 16

10-) Réflection du jour: 

Romains 15:5

Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ.

Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.

Se pou Bondye ki bay pasyans ak ankourajman an fè nou viv byen yonn ak lòt, pou nou ka swiv egzanp nou jwenn nan Jezikri.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position