• on April 7, 2023

Announcements for April 8, 2023

Samedi 8 Avril  2023

1-) Département de l’Ecole du Sabbat

Depatman Lekòl Saba envite nou nan revisyon leson semèn nan ak entwodiksyon leson 3 a ki gen pou tit (L’Évangile éternel).  Vini ak kesyon nou yo apremidi 6 è. 

2-) Youth Department

a-) Registration for camp has now closed. Please, if you have not yet  fulfilled your deposit obligations, please do so as soon as possible. We are looking to secure lodging for those who are going camping. Please see Ashley, Rey, Blandine, or Nadge! 

b-) Our Youth rally, Which is where the north area churches come together before camp to engage in service together, will take place on Friday April 14th, followed by our Youth day on the 15th.

3-) Ministère de l’Education

a-) Millennia Elementary School ofri Esol klas pou moun ki vle aprann pale anglè. 

b-) The time has arrived for Bethel’s Grand Annual graduation ceremony 

If you have a child or you are graduating from 

Pre-k through 12 grade, college , or any type of schooling . 

Please contact the Education staff to register for the graduation ceremony. Registrations will be received until May 6.

4-) Ancienat 

Elders on duty through April 15

1-) Miquerlange Cius 407-760-5831

2-) Jean Benjamin 407-558-5499

3-) Asselin  Apollon  407-883-6484

5-) Department  Socio-Culturel

a-)  Enskripsyom louvri pou “Jeu de correspondence / Pen pal “ la kap komanse 3Jen.

b-) Jounen lanmè nou an ane sa,  ap 16 Jiyè kap vini la. Nou ka komanse enskri epi pou rezève plas nou.

c-) Lis pou Bankè nou an louvri. Pou rezève plas nou, nou ka komanse enskri epi peye pa moso, si sa bon pou nou.

Pou tout pwogam depatman Sosyal yo,  nou ka enskri ak sè Blandine, sè Nadge, sè Elika ak sè Florance 

6-) Ministère de la Priere

Réunion de prière, du dimanche au vendredi à 7:00 pm. 

7-) Département du Diaconat 

Se gwoup 3, ki ap sévi semèn pwochen. Responsab gwoup 3 se  frè  Jodanis Jean Charles ak sr Sherley Pierre.

😎 Département des Huissières

Se gwoup 3- ‘’Pureté ’’ ki ap sèvi semèn. Responsab gwoup ‘Pureté ” se sr. Nadine Massillon.

 9-) Ministère Personnel

Si yon moun vle batize oubyen si ou konnen yon moun ki vle batèm oswa resevwa yon Etid labib, tanpri rele

Fr Miquerlange Cius 407 760 5831

Oswa Fr. Benjamin Jean (407) 558-5499.

10-) Sport 

The basketball season is almost over. Thank you church for your continuous support.

The last tournaments will be on April 15 and 16 at:

100 Athletes Row Apopka FL 32703

Time will be announced once published.

Please come and  support. 

11-) Ministère de la Santé

a-) Depatman Sante ap ankouraje tout fanm pou fè Pap smear chak fwa lè a rive. Sa ap pèmèt ou konnen byen bonè si ou gen kansè nan kòl matris ou (Cervical Cancer), oubyen anpeche kansè kòl matris la fòme. 

b-) Si yon moun fi ou byen gason ki gen pi piti 40 lane e ki ta renmen fe tes pou détekte kanse nan gro trip, voye non ak telefon ou bay Depatman Santé ya nan 407-739-6812.

12) Happy Birthday / Anniversary to: 

🎉🎈Sr. Jennyfer Cadet         4/2🎈🎉

🎉🎈Fr. Roosevelt Sanon      4/2🎈🎉

🎉🎈Sr. Luczama Joseph     4/3🎈🎉

🎉🎈Fr. Noah Lorfils               4/3🎈🎉

🎉🎈Fr. Ernso Massillon         4/3🎈🎉

🎉🎈Sr. Lucie Charitable       4/6🎈🎉

🎉🎈Anne Pascale Elysee     4/6🎈🎉

🎉🎈Fr. X-Ley Charles            4/8🎈🎉

Un joyeux anniversaire aussi à tous ceux et toutes celles célébrants un anniversaire au cours de cette semaine.  

b-) Yon moun ki tap fete nan semèn lan ki pa tande non li, oubyen si ou chanje adrès ak nimewo telefòn, tanpri kontakte youn nan seketè legliz la, oswa mann ekip kominikasyon an pou ‘’update‘’ enfòmasyon yo. Nou konte sou kolaborasyon tout frè ak sè nou yo pou travay sa ka rive fèt.

Nou ap di mèsi a tout moun ki deja pote kole ak nou.

13-) Divers

Couché du Soleil:

Samedi 8 Avril 2023 à 7:48 p.m.

‪Vendredi 14 April 2023 à 7:51 p.m.

14-) Réflexion de la semaine:

Soyez là pour les autres, mais ne vous laissez jamais en arrière plan.

Be there for others, but never leave yourself behind.

Toujou dispoze pou sipòte lòt moun, men pa janm kite tèt pa w dèyè.

Bon Sabbat à tous et à toutes!

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position