• on September 17, 2021

Announcements for Sabbath September 18, 2021

Pensée du jour:

Nous devons continuellement prier, être confiants, faire la volonté de Dieu et témoigner. Dans aucun domaine de la vie on n’ arrive pas à être performant sans une pratique constante.

We must continually pray, be confident, do God’s will, and testify. In no area of ​​life can you be successful without constant practice.

Nou dwe toujou lapriyè, kenbe fèm nan lafwa, fè volonte Bondye, epi rann temwayaj. Pa gen anyen Wap reyisi nan lavi san ou pa toujou travay sou li .

Annonces de la semaine 

1-) Coucher du soleil 

‪ 

‪Vendredi 24 Septembre 2021 à 7:20 p.m.

‪Samedi 25 Septembre 2021 à 7:18p.m.‬

‪2-) Département de l’école du Sabbat  

Depatman Lekòl Saba ap envite  nou nan revizyon leson semèn nan epi entwodiksyon leson 13 ki gen pou tit (Le repos suprême)  

Vini ak kesyon nou yo pou patisipe, apremidi a 6:30 pm.

3-) Children Ministry

a-) Direktris klas anfantin nan sè Blandine Charles fè klas lekòl Saba pou timoun yo, chak Saba, soti 9 pou 11 zè sou zoom. Nimewo pou konekte a se:  948-3803-2914

b-) Pandan semèn lan, paran yo ka etidye “leçon école Sabbat” epi fè kèk aktivite sou leson an ak timoun yo. Adres sit pou nou jwen aktivite yo

se:

http://kidssabbathschoolreview.com

4-) Youth Department 

Pathfinder and Adventure clubs is  giving applications out for  the new registration period. If you’re interested in joining or have your kids that like to join, please feel free to grab one application in the front of the church. Registration fee is $ 20.  

For additional informations, please see the youth director, sr. Ashley Saint Fleur.

5-) Ministère des Hommes 

Tout gason nan legliz Bethel Konvoke pou yon chita pale enpotan apre sèvis la Sabba 25 Septanm pwochen. Fè tout posib nou reponn prezan nan rankont sa. Se Anc. Ernso Massillon ak direktè Ministè Lèzom nan  frè Charles Lucate ki voye not sila a.

6-) Département du Diaconat

Se gwoup 4 kap sèvi semèn pwochen. Responsab gwoup 4 se: fr Amos Louis ak fr. Richard Brice.

7-) Department De la Priere

Réunion de prières du Dimanche au Vendredi à 7 pm et samedi matin à 8h30 am.

😎 Ancienat

 a-) A pati Saba 2 Oktob, legliz Bethel ap komanse fè 2 sèvis pou rann li pi fasil pou frè ak sè  ki ta vle vin adore nan legliz la. Dezyem sèvis la ap fèt plis nan Lang anglè.

b-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6:45 pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

c-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

Orlando

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio “La voix de l’esprit’’ nan: 631-359-9418

9-) Department de la Santé 

Viris la kontinye ap monte, moun kontinye ap enfekte, gen lòt ki ap mouri nan COVID-19.

Depatman Sante ap ankouraje tout moun pou toujou pran prekosyon. Kenbe distans sosyal ki rekòmande a,

lave men nou souvan, epi itilize yon mask lè nou nan piblik. Limite valè tan nou ap pase nan mitan lòt moun,  lè sa posib.

10-) Rappel 

Anpil mesaj kontinye ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou fè atansyon, epi chache enfòmasyon nan sous ofisyèl yo.

11-) Divers

Homeland Security anonse: tout Ayisyen san papye ki te nan peyi Etazini jouk nan dat 29 Jiyè  2021 an,  Ayisyen sa yo kapab aplike pou TPS ak  yon kat otorizasyon pou travay. 

Moun ki te gen TPS ak kat travay la deja, dwe re-aplike pou update dokiman yo.

Si nou gen bezwen plis enfomasyon, Nou ka wè fr. Cheres oubyen sr. Florance.

12-) Happy Birthday / Anniversary to: 

🎉🎈Sr. Vada Pierre Louis   9/13🎈🎉

🎉🎈Sr.  Nicole Alcin            9/14🎈🎉

🎉🎈Sr. Cassandre Calixte  9/15🎈🎉

🎉🎈Sr. Adeline Thelus         9/15🎈🎉

🎉🎈Fr. Achelin Paul              9/16🎈🎉

🎉🎈Sr. Winnie Pierre            9/17🎈🎉

🎉🎈Fr. Julien Gue                  9/18🎈🎉

🎉🎈Fr. Reynold Lorfils          9/18🎈🎉

Un joyeux anniversaire aussi à tous ceux et toutes celles célébrants un anniversaire au cours de cette semaine.  

b-) Yon moun ki tap fete nan semèn lan ki pa tande non li, oubyen si ou chanje adrès ak nimewo telefòn, tanpri kontakte youn nan seketè legliz la, oswa sr. Florance  oubyen mann ekip kominikasyon an pou ‘’update ‘’ enfòmasyon yo. Nou konte sou kolaborasyon tout frè ak sè nou yo pou travay sa ka rive fèt.

Nou ap di mèsi a tout moun ki deja pote kole ak nou.

13-) Réflexion du jour:

J’ai choisi de ne jamais m’arrêter avant d’avoir terminé et avant d’avoir atteint mon but. Rappelez vous que la croissance vient de la pratique constante.

I chose to never stop until I was finished and before I reached my goal. Remember that growth comes from constant practice.

Mwen chwazi pa janm sispann vanse jiskaske mwen pote viktwa, jouk mwen rive nan objektif mwen. Sonje kwasans soti nan fè pratik san rete

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position