• on May 2, 2020

Announcements For Sabbath May 2nd 2020

Samedi 2 Mai 2020

Pensée du jour:

Sentinelles vigilante, soyez au poste jour et nuit.

Vigilant sentries, be at the station day and night.

Santinèl kap veye yo, nou dwe nan pòs nou lajounen kou lannwit.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 8 Mai à 8: 06 p.m ‬

‪Samedi 9 Mai à 8: 06 p.m.‬

‪2-) Santé 

« My health, my responsibility/ Ma santé, ma responsabilité » c’est le titre du sujet de notre débat pour cet après midi à 5 heures. Venez avec vos questions pour le panel composé de professionnels de la santé.

3-) Anciennat

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten a 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-)  Semèn etid sou doktrin nou an ap komanse demen swa 7:30. Viini pou konprann «kiyès nou ye ak sou kisa kwayans nou chita» chak swa, ak plizyè pastè.

c-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, nou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

‪4-) Children Ministries ‬

‪a-) Sè Blandine ap remesye tout moun ki ap ede nan koud mask pwoteksyon  pou lopital ak nusing home yo.

b-) Li pwofite enfome tout paran pitit yo gen difikilte ak devwa yo, gen yon pwogram tutoring pou ede timoun sa yo. Pou plis enfomasyon, nou ka kontakte sè Rogeline D. oubyen sè Blandine nan 954-347-5676.

c-) Paran yo kapab ale sou sit internet legiz la pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

Reading for this week:

1 King chapter 18 

5-) Ministère de la Prière

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 9 hres.

6-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Yo anonse aktivite yo pral repann . Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

7-) Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

b-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

😎 Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. McKendy Charitable 26 Avril

9-) Réflection du jour: 

Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. 

Triumph is possible for those who fight on their knees.

Triyonf lan posib pou sila yo kap goumen sou de jenou yo.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position