• on May 29, 2020

Announcements For Sabbath May 30, 2020

Samedi 30 Mai 2020

Pensée du jour:

Romain 8: 31

 Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?

What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?

Kisa n’a di ankò sou pwen sa a? Si Bondye pou nou, kilès ki ka kont nou?

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 5 Juin  à 8: 21 p.m ‬

‪Samedi 6 Juin à 8: 22 p.m.‬

‪ 2-) Anciennat

a-) Table ronde cet après-midi autour du sujet  «  Le travail des anges auprès de Jésus-Christ et auprès des chrétiens.. Le rendez-vous est à 5h sur la ligne  de priere.

b-) « La prière face a la fin des temps » C’est le thème de notre semaine de prière et d’études bibliques . Différents évangélistes et prédicateurs nous enseigneront sur le sujet.

c-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

d-)  Nou gen devosyon pou tout moun chak maten a 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

3-) Children Ministries ‬

‪Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

4-) Département Socio- Culturel 

a-) Demie journée de jeûne et de prière pour tous les fêtants du de ce mois, demain matin  à 9:15

b-) Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

5-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

6-) Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

b-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

7-) Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Chrislove Pierre 24 Mai

Sr. Nadege Aurelien 25 

Fr. Jude Etienne 25

Sr. Annesaskia Brice 25

Sr. Sherley Chery 27 

Fr. Balianov Louis Jean 27 

Sr. Macilia Paul Pierre 27 

Fr. Wanel Aladin 30 Mai

😎 Réflection du jour:

Si le Seigneur est mon refuge, pourquoi craindrais j’ai encore ?

If the Lord is my refuge, why would I still fear? 

Si Granmèt la se refij mwen, poukisa pou mwen ta pè?

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position