• on June 5, 2020

Announcements For Sabbath June 6th 2020

Samedi 6 Juin 2020

Pensée du jour:

Psaumes 13: 6

Je chanterai à l’Eternel, car il m’a fait du bien.

I will sing the Lord’s praise,

for he has been good to me.

M’ap chante pou Seyè a, paske li te bon pou mwen.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 12 Juin  à 8: 24 p.m ‬

‪Samedi 13 Juin à 8: 24 p.m.‬

‪ 2-) Anciennat

a-) Table ronde cet après-midi autour du sujet  “La prière face a la fin des temps “. Le rendez-vous est à 5h sur la ligne  de priere.

b-) Veuillee de prière ce soir, de 8 heures 

à minuit.

c-) Les séries de prière et d’études bibliques se poursuivent demain soir à 7:30 sur la ligne et la radio La voix de l’ Esprit. 

d-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

d-)  Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

3-) Children Ministries ‬

‪Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

4-) Département  de la Prière 

a-) Demie journée de jeûne et de prière demain matin  à partir 9 hres. 

b-) Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

5-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

6-) Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

b-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

c-) tousyit apre demi jounen jeun ak priyè a, pratik preparasyon pizza ap fèt sou liy nan avek sè Rutz a 1hre tapan.

7-) Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Ashley Casseus 1 Juin

Fr. Seraphin Luc 1

Sr. Marie Dor 2 

Sr. Emmy Julien 2 

Sr. Elienne Neston 2

Sr. Marie Michelle Thevenin 2

Sr. Adeline Crevecoeur 3 

Fr. Benito Casimir 5

Sr. Keshmyre Samon 5

Sr. Marie George Pierre 6 

Sr. Yolette Joseph 6 Juin

😎 Réflection du jour:

Quand j’invoque le nom de Jésus, tout devient possible.

When I call on Jesus, all things are possible. 

Lè mwen rele Jezi, tout bagay posib.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position