• on May 22, 2020

Announcements For Sabbath May 23, 2020

Samedi 23 Mai 2020

Pensée du jour:

Romain 15: 13

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint Esprit!

May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.”

Mwen mande Bondye ki bay espwa a pou l’ fè kè nou kontan nèt, pou l’ fè kè nou poze ak konfyans nou gen nan li a. Se konsa espwa nou va toujou ap grandi ak pouvwa Sentespri a.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 29 Mai à 8: 18 p.m ‬

‪Samedi 30 Mai à 8: 18 p.m.‬

‪ 2-) Département de la Communication 

«The Importance of Effective Communication/ L’importance d’une Communication Efficace» C’est le thème de notre débat pour cet après midi avec le Département de la communication . Venez avec vos questions cet après midi à 5 sur notre ligne de prière.

3-) Anciennat

a-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

b-)  Nou gen devosyon pou tout moun chak maten a 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

4-) Children Ministries ‬

‪Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

5-) Pathfinder Club

Due to the pandemic, the Conference had made «Red Zone» virtual for the kids this year. 

The iredzone is from May 22-24.

The kids will be doing many honors and learning different pathfinder skills. Website. Each user must enter the password to access the full website: www.flordiaconference.com/iRedZone  

Parents of Pathfinders and Adventures please call sr. Ashley Saint Fleur at 561-713-7834 for informations and the password.

6-) Ministère de la Prière/ Sr Michelle 

Demie journée de jeûne et de prière le dimanche 31 Mai, pour tous les fêtants du de ce mois.

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

7-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

b-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

9-) Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Matilia Aurelus 18 Mai

Fr. Evens Gesner 18 

Fr. Markenson Luc 18

Fr. Jean Rony Cetoute 19

Sr. Marie Paulette Ligene 20

Fr. Jean Benjamin 21

Fr. Abednego Guillaume 22

10-) Réflection du jour:

Hébreux 6: 19

 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide; elle pénètre au delà du voile.

We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure.

Espwa sa a, se tankou yon lank batiman li ye pou nou. L’ap kenbe nanm nou fè m’, byen solid. Lank sa nou genyen an, li chouke jouk lòt bò rido tanp ki nan syèl la.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position