• on April 24, 2020

Announcements For Sabbath April 25th 2020

Samedi 25 Avril 2020

Pensée du jour:

Marc 13:33

Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra.

Be on guard! Be alert! You do not know when that time will come.

Kenbe kò nou; pa kite dòmi pran nou; paske nou pa konnen ki lè lè a va rive.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 1er Mai à 8: 01 p.m ‬

‪Samedi 2 Mai à 8: 02 p.m.‬

‪2-)  Anciennat

a-) « Le diaconat face au grand conflit final » c’est le titre de notre étude pour cet après midi à 5 heures. 

805-309-2350 PIN 5422085

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, nou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Radio 631-359-9418

c-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten a 6: 45 sou liy priyè nou an. ‬

‪3-) Children Ministries ‬

‪a-) Sè Blandine ap remesye tout moun ki ap ede nan koud mask pwoteksyon  pou lopital ak nusing home yo.

b-) Li pwofite enfome tout paran pitit yo gen difikilte ak devwa yo, gen yon pwogram tutoring pou ede timoun sa yo. Pou plis enfomasyon, nou ka kontakte sè Rogeline D. oubyen sè Blandine nan 954-347-5676.

c-) Paran yo kapab ale sou sit internet legiz la pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

4-) Ministère de la Prière

a-) Demie journée de jeûne et de prière, demain matin à partir de 9:30.

b-) Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm.

5-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou épi pwoteje lòt moun bò kote nou.

Nou ap pwofite di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lot moun. Mèsi ak tout lot travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

6-) Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè all frè Max St Fleur man legliz la.

If you are a MetroPCS customer, they have a special program for 60 days with unlimited text and talk +2 GB for $15/month. It will switch back to your regular plan after 60 days. If it works for you, contact the customer service  at 611 to make the temporary change.

Si ou deja gen sèvis telefon ak Metropcs, konpayi a ofri yon pwogwam espesyal pou 60 jou ki gen Pale/Teks san limit ak 2 GB pou  $15/ mwa. Plan ou gen kounya ap rekomanse apre 60 jou yo. Si ou vle fè chanjman an, rele sèvis pou Kliyan nan 611.

7-) Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Sofia Fidel 21 Avril

Sr. Gertrude Lince 21

Fr. Robinson Regis 21

Sr. Anna Achille 22 

Fr. Mike Bebito Fleuridort 23

Sr. Jeane Celestin 24 

Sr. Marilyne-Esther Leonard 24

Fr. Elie Pierre 25

Sr. Blandine Charles 25 

😎 Réflection du jour: 

Luc 12:40

Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.

You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected.” 

Nou menm tou, se pou n’ toujou pare, paske Moun Bondye voye nan lachè a va vini lè nou pa ta kwè!”

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position