• on June 13, 2020

Announcements For Sabbath June 13th 2020

Pensée du jour:

Psaumes 34: 8

Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon! Heureux l’homme qui cherche refuge en lui!

Taste and see that the Lord is good;

 blessed is the one who takes refuge in him.

Goute, n’a wè jan Seyè a bon! Ala bon sa bon pou moun ki jwenn pwoteksyon anba zèl li!

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 19 Juin  à 8: 26 p.m ‬

‪Samedi 20 Juin à 8: 26 p.m.‬

‪ 2-) Children Ministries ‬

‪a-) Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.orgpou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

b-) Bethel SDA Church Children’s Ministries Cordially invites you to attend their virtual CHILDREN’S WEEK OF PRAYER starting tomorrow night at 7:30 pm on our prayer line.  

The theme for the week of prayer is: “Finding treasure in God’s word” / “Jwenn trezò nan pawòl Bondye a”                        

c-) Florida Conference Children’s Ministries will be hosting a virtual VBS (Vacation Bible School) for the summer on July 12-16 2020. Please make plans to be a part of it. 

3-) Anciennat

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

4-) Youth Ministry 

a-) Friday June 19, all the youth will open the Sabbath together on a zoom conference. 

b-) Sabbath June 20, Youth Bible Study discussion via Zoom at 5 pm.

c-)  Vespers Friday Night LIVE, Friday June 26, at 7:30 PM (AYM via Zoom.)

5-) Département  de la Prière 

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

6-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

7-) Divers

a-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

b-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

c-) Demen maten a 10, nou ap fè pratik preparassyon vyann vejetal sou liy nan avek sè Rutz.

😎 Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. Richard Brice 8

Sr. Beatrice Deylette 11 

Sr. Milca Etienne 11

Sr. Naila Calixte 13 

9-) Réflection du jour:

Jésus revient très bientôt ! Es-tu prêt(e) 

Jesus is coming back very soon! Are you ready?

Jezi ap vini trè byento! Èske ou pare?

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position