• on June 26, 2020

Announcements For Sabbath June 27th 2020

Pensée du jour:

Apocalypse 3: 18

je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.

 I counsel you to buy from me gold refined in the fire,so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see.

Se poutèt sa, mwen ta ba ou konsèy achte nan men m’ bon lò san melanj ki pase nan dife. Konsa ou va rich tout bon. Achte nan men m’ tou rad blan pou mete sou ou pou moun pa wè jan ou toutouni. Sa se yon wont pou ou. Achte nan men m’ tou remèd pou mete nan je ou pou ou ka wè.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 3 Juillet à 8: 27 p.m ‬

‪Samedi 4 Juillet à 8: 27 p.m.‬

‪ 2-)  Departenent École du Sabbat

‪a-)« Comment interpréter les écritures» est le titre du questionnaire finissant. Le département de l’école du Sabbat vous invite à la révision des différentes leçons insérées dans ce questionnaire , cet après-midi à 5h sur notre ligne de prière.  Venez avec vos questions.

3-) Children  Ministry 

a-) Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

b-) Florida Conference Children’s Ministries will be hosting a virtual VBS (Vacation Bible School) for the summer on July 12-16 2020. Please make plans to be a part of it. 

4-) Anciennat

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

5-) Ministère Personnel 

«  Sur les pas de Jesus » c’est le thème de notre semaine de prière et d’étude biblique avec  le Département du Ministère Personnel. Le rendez-vous est à 7h30 tous les soirs, sur notre ligne de prière. 

6-) Département  de la Prière 

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

7-) Département Socio-Culturel

Demie journée de  jeûne et de prière en l’honneur des fêtants du mois de Juin,  demain matin à partir de 9h30 sur cette ligne.

😎 Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

9-) Divers

a-) Yon gwo mèsi a tout moun ki deja pote kole pou ede sr. Marie Andree avek tretman  li ap swiv la. Pledge la ap kontinye, tout moun ki vle bay yon bourad ka kontakte Pastè Fred oubyen sr. Marie Carmel.

b-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

c-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

d-) Demen maten a 10, nou ap fè pratik preparassyon vyann vejetal sou liy nan avek sè Rutz.

10-) Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Deshny Dor 21 

Fr. Willy Theard 22

Sr. Cheslie Alcin 23 

Fr. Kinson Jean-Gilles 23

Sr. Theophanie Alcin 24 

Sr. Wanisha Celestin 24

Sr.  Ruth Thebaud 25 

Sr. Joselaine Vilna 27

11-) Réflection du jour:

Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear.

Men, lè sa a, moun ki te mache dwat devan Bondye yo va klere tankou solèy nan peyi Papa yo ki Wa a. Si nou gen zòrèy pou n’ tande, tande.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position