• on July 3, 2020

Announcements For Sabbath July 4th 2020

Samedi 4 Juillet 2020

Pensée du jour:

Psaumes 1: 1, 2

Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs,

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit!

Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night.

Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa swiv egzanp moun k’ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k’ap pase Bondye nan betiz, men ki pran tout plezi l’ nan lalwa Seyè a, k’ap repase l’ nan tèt li lajounen kou lannwit.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 10 Juillet à 8: 26 p.m ‬

‪Samedi 11 Juillet à 8: 26 p.m.‬

‪ 2-)  Ministère Personnel

«  Sur les pas de Jesus » c’est aussi le thème de notre table ronde avec  le Département du Ministère Personnel. Le rendez-vous est à 5 hres cet après-midi, sur notre ligne de prière. 

3-) Children  Ministry 

a-) Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

b-) Florida Conference Children’s Ministries will be hosting a virtual VBS (Vacation Bible School) for the summer from July 12-16. Please make plans to be a part of it. 

4-) Anciennat

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

c-) Une nouvelle semaine d’étude de doctrines bibliques avec l’Ancienat à partir de demain soir à 7:30

5-) Département  de la Prière 

Demie journée de  jeûne et de prière, demain matin à partir de 9h sur cette ligne.

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

6-) Youth Ministry 

a-) Zoom scheduled meeting, this afternoon at 5 pm. 

b-) On July 11 the  Florida Conference French Youth Ministry invites you to  a Zoom Conference under the theme « Courage To Stand ». 

Morning: 10 am -12 pm.

Afternoon: 4-5:30 pm

The zoom conference ID is 6016341715. For audio only please dial 1-646-558-8656 then enter the ID.

7-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Divers

a-) Predikatè  semèn evanjelizasyon «Sur les pas de Jesus» a, Pastè Luckerlange Ally ekri yon liv ki ka ede w konprann liv Apocalypse la. Tout moun ki ta vle achte yon kopi liv sila ka kontakte responsab Ministè Pèsonèl la frè Selondieu oubyen frè Max St Fleur.

b-) Yon gwo mèsi a tout moun ki deja pote kole pou ede sr. Marie Andree avek tretman  li ap swiv la. Pledge la ap kontinye, tout moun ki vle bay yon bourad ka kontakte Pastè Fred, sr. Marie Carmel, oubyen frè Max St. Fleur.

c-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon yo.

9-) Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. Paul Almandor                   28 Juin

Fr. Kency Cadet

Sr. Lisa Pexer                            1er Juillet 

Sr. Roodeline Thebaud           2 

Sr. Patricia Decade                  4

10-) Réflection du jour:

Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

Se Bondye ki tout pwoteksyon nou, se li menm ki tout fòs nou. Li toujou pare pou ban nou sekou lè nou anba tray.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position