• on June 19, 2020

Announcements For Sabbath June 20th 2020

Pensée du jour:

Romain 8: 17

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.

And since we are his children, we are his heirs. In fact, together with Christ we are heirs of God’s glory. But if we are to share his glory, we must also share his suffering. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later.

Si se pitit Bondye nou ye, nou gen pòsyon pa nou nan eritaj Bondye te pwomèt moun pa l’ yo, n’a resevwa pa nou ansanm ak Kris la nan tou sa Bondye te sere pou li. Paske, si nou soufri ansanm ak li, n’a resevwa lwanj nan men Bondye ansanm ak li tou.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 26 Juin  à 8: 27 p.m ‬

‪Samedi 27 Juin à 8: 27 p.m.‬

‪ 2-) Children Ministries ‬

‪a-) “Finding treasure in God’s word” / “Jwenn trezò nan pawòl Bondye a”  is the theme of   Children’s Ministries                   

Round table discussion this afternoon at 5 pm on our prayer line.  

b-) Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.orgpou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

c-) Florida Conference Children’s Ministries will be hosting a virtual VBS (Vacation Bible School) for the summer on July 12-16 2020. Please make plans to be a part of it. 

3-) Anciennat

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

4-) Youth  Ministry. 

b-) Youth Bible Study discussion via Zoom at 5 pm.

c-)  Vespers Friday Night LIVE, Friday June 26, at 7:30PM (AYM via Zoom.)

5-) Departenent Ecole du Sabbat

Nouvelle semaine de prière et d’étude biblique avec  le département de l’Ecole du Sabbat tous les soirs à 7h30

6-) Département  de la Prière 

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

7-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Divers

a-) Yon gwo mèsi a tout moun ki deja pote kole pou ede sr. Marie Andree avek tretman  li ap swiv la. Pledge la ap kontinye, tout moun ki vle bay yon bourad ka kontakte Pastè Fred oubyen sr. Marie Carmel.

b-) Sr. Marie Carmel Antoine ap raple nou Li gen CD lekol Saba disponib. Tout moun sa enterese kapak wè ak frè Max St Fleur nan legliz la.

c-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon an.

d-) Demen maten a 10, nou ap fè pratik preparassyon vyann vejetal sou liy nan avek sè Rutz.

9-) Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. Phenold Elysee 15

Fr. Jeffrey Charlot 16 

Fr. Bazile Paul 16

Fr. Marc Bonzil 19 

Sr. Danise Theodore 19

10-) Réflection du jour:

Dans le deuil ou la pauvreté, l’exil ou l’adversité, tu demeures ma félicité, mon Dieu.

In mourning or poverty, exile or adversity, you remain my bliss, my God!

Nan dèy oswa povrete, ekzil oswa gwo tèt chage yo, ou toujou se bonè mwen, Bondye mwen.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position