• on July 10, 2020

Announcements For Sabbath July 11th 2020

Pensée du jour:

2 Corinthians 1:3-4

Béni soit Dieu,le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort! Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l’encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. 

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.

Ann fè lwanj Bondye ki papa Jezikri, Seyè nou an, Papa ki gen kè sansib la, Bondye ki toujou la pou ban nou ankourajman an. Li ankouraje nou nan tout lapenn nou, konsa nou menm tou nou ka ankouraje moun ki nan tout kalite lapenn lè n’a ba yo menm ankourajman nou te resevwa nan men li an. 

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 17 Juillet à 8: 24 p.m ‬

‪Samedi 18 Juillet à 8: 24 p.m.‬

‪ 2-)  Children  Ministry 

a-) Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

***(Call sr Blandine to talk about it)

b-) Florida Conference Children’s Ministries will be hosting a virtual VBS (Vacation Bible School) for the summer from July 12-16. Please make plans to be a part of it. 

3-) Table ronde avec  le Département des Anciens sur les croyances fondamentales de l’église Adventiste du septième jour.  Le rendez-vous est à 6 hres cet après-midi, sur notre ligne de prière. 

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

4-) Economat Chrétien 

« Des gérants fidels pour Dieu. » est le titre sur lequel le Departement de l’Economat Chrétien  nous entretiendra 

à partir de demain soir à 7:30 sur cett ligne.

5-) Département  de la Prière 

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

6-) Youth Ministry 

The  Florida Conference French Youth Ministry invites you to  a Zoom Conference today, under the theme « Courage To Stand ». 

This morning: 10 am -12 pm and  this

afternoon at  4-5:30 pm

The zoom conference ID is 6016341715. For audio only please dial 1-646-558-8656 then enter the ID.

7-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Divers

a-) Pastè Luckerlange Ally ekri épi piblye yon liv ki ka ede w konprann liv Apocalypse la. Tout moun ki ta vle achte yon kopi liv sila ka kontakte responsab Ministè Pèsonèl la frè Selondieu oubyen frè Max St Fleur.

b-) Yon gwo mèsi a tout moun ki deja pote kole pou ede sr. Marie Andree avek tretman  li ap swiv la. Pledge la ap kontinye, tout moun ki vle bay yon bourad ka kontakte Pastè Fred, sr. Marie Carmel, oubyen frè Max St. Fleur.

c-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon yo.

Si yon moun ta vle pataje yon resèt nan  ribrik sila,  kontakte sè  Rutz pou skedil.

d-) Dept  Children & Family ap bay asistans manje pandan vakans lan, pou timoun ki konn manje gratis oubyen a pri redyi nan lekol yo.

Si yon Paran poko resevwa kat pitit pa w la, ou ka kontakte DCF nan 1-833-311-0321.

9-) Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. Joseph Berleus 5 

Fr. Jerome Dor 5 

Fr. Frank Romain 5

Fr. Jean Wilner Jean-Louis 7

Fr. Max Moise 8 

Fr. Emmanuel Similien 8

Fr. Miquerlange Cius 9 

Fr. Nathan Exalien 9

Sr. Beatrice Innocent 10

Sr. Marie Gabriel 11 

Sr. Jessica Jocelyn 11 

Sr. Elise Mozart 11 

Sr. Eunide Pierre-Louis 11

10-) Réflection du jour:

Et si Jesus revenait aujourd’hui, où seras-tu ?

What if Jesus came back today, where would you be?

Si Jezi ta tounen Jodi a, Ki kote ou tap ye?

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position