• on July 24, 2020

Announcements For Sabbath July 25th 2020

Pensée du jour:

Hébreux 10:23

Retenons fermement l’espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle.

Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep his promise.

Ann kenbe espwa nou genyen an byen fèm. Paske, nou mèt sèten, Bondye ap kenbe pwomès li.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 31 Juillet à 8:17 p.m ‬

‪Samedi 1er Août à 8: 16 p.m.‬

‪ 2-) Children  Ministry 

a-)  Les héros  de la bible et Jésus l ‘ héros suprême seront le centre du débat de cet après-midi avec le ministère des enfants à 5.

Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

b-) Any parents who had their children participate in the vitual bible study VBS this week, please contact sr. Blandine if they didnt receive their certificate of completion. 

3-) Ancienat 

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

4-)  Département Socio-Culturel 

« Maintaining our wellness in time of crisis/ Maintenir notre bien-être en temps de crise » est le thème d’une semaine d’activité de détente et de prière avec le département socioculturel, tous les soirs à 7:30 sur notre ligne de prière.

5-) Département  de la Prière 

Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

6-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize mATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo komanse repann. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

7-) Divers

a-) Pastè Luckerlange Ally ekri épi piblye yon liv ki ka ede w konprann liv Apocalypse la. Tout moun ki ta vle achte yon kopi liv sila ka kontakte responsab Ministè Pèsonèl la frè Selondieu oubyen frè Max St Fleur.

b-) Yon gwo mèsi a tout moun ki deja pote kole pou ede sr. Marie Andree avek tretman  li ap swiv la. Pledge la ap kontinye, tout moun ki vle bay yon bourad ka kontakte Pastè Fred, sr. Marie Carmel, oubyen frè Max St. Fleur.

c-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon yo.

Si yon moun ta vle pataje yon resèt nan  ribrik sila,  kontakte sè  Rutz nan (407) 307-9642. Kite mesaj si ou pa jwen li lè w rele.

d-) Paran ki gen bezwen mete vaksen pitit yo ajou pou rantre lekol la, OCPS ofri posibilite pou fè sa  8 am- 3pm juska dat 8 Out. Rele nan 407-723-5004 pou mete randevou pa w la.

😎 Happy Birthday / Anniversary to:

St. Walmine Noel 21 

Fr. Emmanuel Joseph 22

Fr. Quenet Antoine 23 

Sr. Ashley Henry Saint-Fleur 23 

Sr. Madgelida Jean Charles 23

Sr. Miriam Paul 23

Sr. Anne Alexandre 24 

Fr. Joseph Cheres 24

Sr. Julienne Jocirin 25 

Sr. Laura Théus 25

9-) Réflection du jour:

Mat 25:40

Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.

“The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me.’

Wa a va reponn yo: Sa m’ap di nou la a, se vre wi: chak fwa nou te fè sa pou yonn nan pi piti pami frè m’ yo, se pou mwen nou te fè li.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position