• on July 31, 2020

Announcements for Sabbath August 1st 2020

Pensée du jour:

Psaumes 28:7

L’Eternel est ma force et mon bouclier; En lui mon coeur se confie, et je suis secouru; J’ai de l’allégresse dans le coeur, Et je le loue par mes chants.

The Lord is my strength and my shield; in him my heart trusts, and I am helped; my heart exults, and with my song I give thanks to him. 

Seyè a ap pwoteje m’, l’ap pran defans mwen. Mwen mete tout konfyans mwen nan li. Li ede m’, kè m’ kontan. M’ap chante pou m’ fè lwanj li.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 7 Août à 8:11 p.m ‬

‪Samedi 8 Août à 8: 10 p.m.‬

‪ 2-) Département Socio-Culturel 

« Maintaining our wellness in time of crisis/ Maintenir notre bien-être en temps de crise » est le thème de notre entretien pour cet après-midi 6 hres, avec le département Socio-culturel, sur notre ligne de prière.

3-) Ancienat 

a-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6: 45  pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio a nan: 631-359-9418

4-) Children  Ministry 

a-)  Sè Blandine ap enfome tout  paran, yo kapab ale sou sit internet legiz la https://mybethelsda.org pou resous ki disponib pou travay ak timoun yo.

b-) Any parents who had their children participate in the vitual bible study VBS this week, please contact sr. Blandine if they didnt receive their certificate of completion. 

5-)  Ministère de la Femme 

Du 2 au 8 Août Ministère de la Femme présente une semaine de prière et réflexion sous le thème « Le rôle de la Femme dans ce monde actuel ».  A partir de demain soir 7:30.

6-) Département  de la Prière 

a-)  Demie journée de jeûne et de  prière,  demain matin à partir de 9 hres.

b-) Service de prière sur la ligne du Dimanche au Vendredi à 7 pm, et Samedi matin à 8:30 hres.

7-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan,  epi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize mATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo repann kèk Kote. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje têt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Divers

a-) Pastè Luckerlange Ally ekri épi piblye yon liv ki ka ede w konprann liv Apocalypse la. Tout moun ki ta vle achte yon kopi liv sila ka kontakte responsab Ministè Pèsonèl la frè Selondieu oubyen frè Max St Fleur.

b-) Yon gwo mèsi a tout moun ki deja pote kole pou ede sr. Marie Andree avek tretman  li ap swiv la. Pledge la ap kontinye, tout moun ki vle bay yon bourad ka kontakte Pastè Fred, sr. Marie Carmel, oubyen frè Max St. Fleur.

c-)  Gras ak kolaborasyon sè Blandine, nou ap jwen nan gwoup WhatsApp legliz la, resèt yo sè Rutz pataje ak nou nan devosyon yo.

Si yon moun ta vle pataje yon resèt nan  ribrik sila,  kontakte sè  Rutz nan (407) 307-9642. Kite mesaj si ou pa jwen li lè w rele.

d-) Paran ki gen bezwen mete vaksen pitit yo ajou pou rantre lekol la, OCPS ofri posibilite pou fè sa  soti 8 am- 3pm juska dat 8 Out. Rele nan 407-723-5004 pou mete randevou pa w la.

9-) Happy Birthday / Anniversary to:

Sr. Marie-Andree Louissaint 26  Juillet 

Fr. Peter Dolis  26

Sr. Marlia Bien aime 28 

Sr. Ketsia Louima 28 

Fr. Aristhomene Joseph 29 

Fr. Joseph Francisque Jean-Gilles 30 

Sr. Marie Lourdes Dejean 31 Juillet 

Fr. Wilneve Guillaume 1er Août 

Fr. Andre Jocirin 1er Août 

10-) Réflection du jour:

Romain 12:12

Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière.

Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. 

Pandan n’ap tann lan, fè kè n’ kontan. Se pou nou gen anpil pasyans nan mitan soufrans nou yo. Pa janm sispann lapriyè.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position