• on January 15, 2021

Announcements for Sabbath January 16, 2021

Pensée du jour:

Matthieu 7:24

C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.

Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice(B) is like a wise man who built his house on the rock

Konsa, moun ki tande pawòl mwen fenk sot di a, epi ki fè sa mwen mande li fè a, l’ap tankou yon moun lespri ki bati kay li sou wòch.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪ 

Vendredi 22 Janvier  2021 à 5:57 p.m.

Samedi  23 Janvier 2021 à 5:58 p.m.

‪ 2-) Département de l’école du Sabbat 

a-) Depatman Lekòl Saba ap envite  nou nan revizyon leson semèn lan epi entwodiksyon leson 4 a ki gen pou tit (A ses dépens)  

Vini ak kesyon nou yo pou patisipe, apre midi a, 4 pm.

3-) Children Ministry

a-) Direktris klas anfantin nan sè Blandine Charles fè klas lekòl Saba pou timoun yo, chak Saba, soti 9 pou 11 zè sou zoom. 

b-) Pandan semèn lan, paran yo ka etidye “leçon école Sabbat” epi fè kèk aktivite sou leson an ak timoun yo. Adres sit pou nou jwen aktivite yo

se:

http://kidssabbathschoolreview.com

4-) Département du Diaconat

Se gwoup 4 kap sèvi semèn pwochen. Responsab gwoup 4 se: fr. Amos Louis ak sr. Eximène Destilus 

5-) Ancienat

a-)  Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6:45 pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio “La voix de l’esprit’’ nan: 631-359-9418

6-)  Ministère de la Prière

a-) Réunion de prières du Dimanche au vendredi de 7 à 8 pm

Samedi matin à 8:30.

7-) Ministère de la Santé 

a-) Sonje lave men nou souvan, epi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan.

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lòt bagay.

c-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

d-) Aktivite yo repann plizyè Kote. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje tèt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans 6 pye lè w ap pale ak lòt moun.

e-) Nou di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede  sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Rappel :

Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Veye pou yo pa fè nou pèdi wayòm syèl la. Nou ap mande tout moun pou pa  fè tèt cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfòmasyon nan sous ofisyèl yo.

9-) Happy Birthday / Anniversary to: 

🎉🎈Sr. Nardine Innocent           1/10🎈🎉

🎉🎈Fr. Alther Morand                1/10🎈🎉

🎉🎈Sr. Yolaine St Germain       1/10🎈🎉

🎉🎈Sr.  Elisha Louis Jean          1/12🎈🎉

🎉🎈Fr. Robens Louis-Pierre      1/12🎈🎉

🎉🎈Fr. Etzer Bastien                   1/13🎈🎉

🎉🎈Sr. Marlene Cetoute            1/13🎈🎉

🎉🎈Sr. Solange Desronvil          1/14🎈🎉

🎉🎈Sr. Miraciene Jacques        1/15🎈🎉

🎉🎈Fr. Elibon Destin                   1/15🎈🎉

🎉🎈Sr. Abigail Maximin              1/15🎈🎉

🎉🎈Fr. Leonel Vaillant                 1/15🎈🎉

🎉🎈Sr. Yarly Sylvain                    1/16🎈🎉

🎉🎈Marie Glozelle Ulysse          1/16🎈🎉

10-) Réflexion du jour:

Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.

You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him.

Nou menm tou, se pou n’ toujou pare, paske Moun Bondye voye nan lachè a va vini lè nou pa ta kwè!

Bon Sabbat à tous et à toutes!

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position