• on February 5, 2021

Announcements for Sabbath February 6, 2021

Pensée du jour:

Esaie 46: 4

Jusqu’à votre vieillesse je serai le même, Jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai; Je l’ai fait, et je veux encore vous porter, Vous soutenir et vous sauver.

I will be your God throughout your lifetime even your hair is white with age. I made you, and I will care for you. I will carry you along and save you.

M’ap toujou aji konsa ak nou jouk n’a vye granmoun. M’ap toujou soutni nou jouk n’a gen cheve blan. M’a pote nou nan men m’ jan m’ te toujou fè l’ la. M’a pran nou sou kont mwen, m’a delivre nou.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪ 

‪Vendredi 12 Février 2021 à 6:14 p.m.

‪Samedi  13 Février 2021 à 6:15 p.m.‬

‪ 2-) Département de l’école du Sabbat 

a-) Depatman Lekòl Saba ap envite  nou nan revizyon leson semèn lan epi entwodiksyon leson 7 la ki gen pou tit (Défaite des Assyriens)  

Vini ak kesyon nou yo pou patisipe, apre midi a, 4 pm.

3-) Children Ministry

a-) Direktris klas anfantin nan sè Blandine Charles fè klas lekòl Saba pou timoun yo, chak Saba, soti 9 pou 11 zè sou zoom. 

b-) Pandan semèn lan, paran yo ka etidye “leçon école Sabbat” epi fè kèk aktivite sou leson an ak timoun yo. Adres sit pou nou jwen aktivite yo

se:

http://kidssabbathschoolreview.com

4-) Département du Diaconat

Se gwoup 2 kap sèvi semèn pwochen. Responsab gwoup 2 se: Fr. Benito Casimir ak sr. Clarice  Celestin .

5-) Ministère de la Prière

a-) Demie journée de jeûnes et de prière pour toute l’église, demain matin à partir de 9 heures. 

b-) Réunion de prières les Dimanches, Mercredis et Vendredi à 7 pm,

Samedi matin à 8:30.

6-) Ancienat

a-) Réunion de prières tous les Dimanches, Mercredis et Vendredis soirs 7: 30 à 8:30. 

b-) Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6:45 pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

c-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085qa

Oubyen sou Radio “La voix de l’esprit’’ nan: 631-359-9418

7-) Ministère de la Santé 

a-) Sonje lave men nou souvan, epi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan.

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lòt bagay.

c-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

d-) Aktivite yo plizyè Kote. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje tèt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans 6 pye lè w ap pale ak lòt moun.

e-) Nou di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede  sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

😎 Rappel :

Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Veye pou yo pa fè nou pèdi wayòm syèl la. Nou ap mande tout moun pou pa  fè tèt cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfòmasyon nan sous ofisyèl yo.

9-) Happy Birthday / Anniversary to: 

🎉🎈Sr. Amanda Cius                      1/31🎈🎉

🎉🎈Sr. Chrislore Chery                    2/1🎈🎉

🎉🎈Herlande Jean Baptiste           2/2🎈🎉

🎉🎈Sr. Natasha Abraham               2/3🎈🎉

🎉🎈Fr. Juliot Dabel                           2/4🎈🎉

🎉🎈Sr. Sherline Fleury                      2/4🎈🎉

🎉🎈Sr. Marie Garcia                          2/6🎈🎉

🎉🎈Sr. Tairra Paul                              2/6🎈🎉

🎉🎈Sr. Junise Volny                          2/6🎈🎉

Joyeux anniversaire aussi à tous ceux et toutes celles célébrants un anniversaire au cours de cette semaine.  

b-) Yon moun ki tap fête nan semèn lan ki pa tande non li, oubyen si ou chanje adrès ak telefon, tanpri kontakte sr. Florance  oubyen Mann ekip kominikasyon an pou ‘’update ‘’ enfomasyon yo. Nou monte sou kolaborasyon tout frè ak sè nou yo pou travay sa ka rive fèt.!

10-) Réflexion du jour:

Galates 6:9

Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.

So let’s not get tired of doing what is good. At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up.

Pa janm bouke fè byen. Paske, si nou pa dekouraje, n’a rekòlte lè lè a va rive.

Bon Sabbat à tous et à toutes!

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position