• on January 8, 2021

Announcements for Sabbath January 9, 2021

Pensée du jour:

Psaumes 30:4

Chantez à l’Éternel, vous qui l’aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté!

Sing the praises of the LORD, you his faithful people; praise his holy name.

Nou tout ki renmen Seyè a, fè lwanj li! Chonje sa l’ te fè. Li pa tankou tout moun. Di l’ mèsi.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪ 

‪Vendredi 15 Janvier  2021 à 5:52 p.m.

‪Samedi  16 Janvier 2021 à 5:52 p.m.‬

‪ 2-) Département de l’école du Sabbat 

a-) Depatman Lekòl Saba ap envite  nou nan revizyon leson semèn lan epi entwodiksyon leson 3 a ki gen pou tit ( Quand le monde s’écroule)  

Vini ak kesyon nou yo pou patisipe, apre midi a, 5 pm.

b-) Pandan revizyon leson an Saba maten, nou ka poze kesyon sou  Facebook, liy priyè a ak sou YouTube.

3-) Children Ministry

a-) Direktris klas anfantin nan sè Blandine Charles fè klas lekòl Saba pou timoun yo, chak Saba, soti 9 pou 11 zè sou zoom. 

b-) Pandan semèn lan, paran yo ka etidye “leçon école Sabbat” epi fè kèk aktivite sou leson an ak timoun yo. Adres sit pou nou jwen aktivite yo

se:

http://kidssabbathschoolreview.com

4-) Département du Diaconat

Se gwoup 3 kap sèvi semèn pwochen. Responsab gwoup 3 se: fr. Jordanis Jn Charles ak sr. Sherley Pierre

5-) Ancienat

a-)  Nou gen devosyon pou tout moun chak maten soti 6:45 pou 8 hres sou liy priyè nou an. ‬

b-) Si yon moun gen difikilte pou monte sou premye liy nan, ou ka konpoze nimewo sa yo pou konekte:

321 206-6275 PIN 5422085

321-419-0030  PIN 5422085

Oubyen sou Radio “La voix de l’esprit’’ nan: 631-359-9418

6-)  Ministère de la Prière

a-) Réunion de prières du Dimanche au vendredi de 7 à 8 pm

Samedi matin à 8:30.

7-) Ministère de la Santé 

a-) Responsab Depatman Sante a, frè Enosch Charles  konte sou kolaborasyon nou tout moun, pou respekte tout pwosesis ak prensip an plas legliz la. 

b-) Tout moun ki ta legliz la Saba maten dwe itilize yon sèl pòt pou rantre. Nou konte sou kolaborasyon  moun ki deja anndan bilding lan, pou kenbe tout lòt pòt yo fèmen.

Sonje,  prekosyon sa yo se pou pwoteje chak moun.

😎 Vasken Kont COVID-19

Kisa Ki Ladan n?

Eske lap obligatwa?

Legliz Adventis Bethel ki nan Orlando envite nou nan yon Chita pale sou vaksen COVID-19 lan,  apremidi a

3PM  pou 5PM avèk  envite espesyal:

Dr. Neubert Phillipe

Pou patisipe  sou Zoom

Meeting ID: 829-8649-6783

Passcode:  149505

Oubyen rele Nan:

(929) 436-2866, (301) 715-8592

9-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan, epi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lòt bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè tèt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfòmasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Aktivite yo repann plizyè Kote. Si ou dwe pran lari, li enpòtan pou mete yon mask pou pwoteje tèt nou ak lòt moun bò kote ou. Toujou kenbe yon distans 6 pye lè w ap pale ak lòt moun.

f-) Nou pap bliye di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede  sove lavi lòt moun. Mèsi ak tout lòt travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

10-) Divers

Liv ‘’Virgile Matinale ‘’ yo disponib nan legliz. Moun ki te plase koman yo, ka wè frè Max Saint Fleur oubyen kontakte sè Marie Carmel Antoine pou plis enfomasyon. Genyen kèk kopi anplis pou moun ki pat gentan pase kòmand, alòs pye kout pran devan.

11-) Happy Birthday / Anniversary to: 

🎉🎈Sr. Didine Joachin                       1/3🎈🎉

🎉🎈Fr. Thierry Augustave                 1/3🎈🎉

🎉🎈Fr.  Frantz Joseph                        1/3🎈🎉

🎉🎈Sr.  Marie-Anne Melse                1/3🎈🎉

🎉🎈Sr. Alucianne Duvras                  1/4🎈🎉

🎉🎈Sr. Ruth Sam                                 1/5🎈🎉

🎉🎈Sr. Yrlande Calixte                       1/6🎈🎉

🎉🎈Fr. Frank Jocelyn                         1/6🎈🎉

🎉🎈Sr. Rosanna Moise                       1/7🎈🎉

🎉🎈Fr. Joseph Charitable                 1/8🎈🎉

🎉🎈Sr. Yolene Denis                           1/8🎈🎉

🎉🎈Sr. Anne Desaint                          1/9🎈🎉

🎉🎈Fr. Brutus Ilarion                           1/9🎈🎉

🎉🎈Sr. Christie Meus                         1/9🎈🎉

12-) Réflexion du jour:

Je louerai l’Éternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai.

I will praise the Lord all my life;

I will sing praise to my God as long as I live.

M’ap pase tout lavi m’ ap fè lwanj Seyè a. M’ap chante pou Bondye mwen pandan tout tan m’ap viv.

Bon Sabbat à tous et à toutes!

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position