• on April 17, 2020

Announcements for Sabbath April 18th 2020

Samedi 18 Avril 2020

Pensée du jour: 

Romain 8: 28

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.

Tansèlman, nou konn sa byen: nan tout bagay, Bondye ap travay pou byen tout moun ki renmen l’,  pou byen tout moun li te fè lide rele.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

‪Vendredi 24 Avril à 7 : 57 p.m ‬

‪Samedi 25 Avril à 7: 58 p.m.‬

‪2-)Youth Ministry

a-) Études bibliques sur le retour de Jésus/ second coming of Jesus Christ,

cet après midi à 5 p.m

b-) Nou gen devosyon chak jou a 7 a.m. sou liy priyè nou an. ‬

805-309-2350 PIN 5422085

‪3-) Children Ministries ‬

‪Sè Blandine ap remesye tout moun ki te kontakte li  pou ede nan koud mask pwoteksyon  pou lopitak musing home yo.

Li pwofite pou enfome tout paran  pitit yo gen  difikilte ak devwa yo , gen yon pwogram tutoring pou ede yo. Nou  ka kontakte  sè Rogeline oubyen sè Blandine man 954-347-5676.

5-) Rappel:  

a-) Sonje lave men nou souvan , épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

b-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

c-) Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

d-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay. Se pi bon mwayen pou frennen pwopaje viris la.

e-) Nou ap pwofite di yon gwo mèsi ak tout travayè Medikal ki ekspoze lavi yo pou ede sove lavi lot moun. Mèsi ak tout lot travayè Esansyèl ki nan mitan nou.

6-) Divers

a-) If you are a MetroPCS customer, they have a special program for 60 days with unlimited text and talk +2 GB for $15/month. It will switch back to your regular plan after 60 days. If it works for you, contact the customer service  at 611 to make the temporary change.

Si ou deja gen sèvis telefon ak Metropcs, konpayi a ofri yon pwogwam espesyal pou 60 jou ki gen Pale/Teks san limit ak 2 GB pou  $15/ mwa. Plan ou gen kounya ap rekomanse apre 60 jou yo. Si ou vle fè chanjman an, rele sèvis pou Kliyan nan 611.

b-) OCPS anonse soti 10 a.m. pou rive 1 p.m, paran ka pase pran breakfast ak lunch GRATIS pou timoun lekol yo

chak Lendi, Mekredi, ak Vandredi . Nan jou Vandredi a, yo ap kapab tou pran manje pou Samdi ak Dimanch. Timoun nan PA oblije la. Paran ka pase nan lekol ki pi pre pou li a. Nou ap jwen lis la sou gwoup whatsapp la: 

7-) Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. Gerald Sainvil 12 Avril

Sr. Merveuilleuse Amiziale 12 

Sr. Chantal Iyamuragiye 12 

Fr. Gerald Ulysse 12

Sr. Banotte Destine-Julmiste 13 

Sr. Marie Saint Victor 13

Sr. Mylande D’Haiti 14 

Sr. Maryann Saintvil 14 

Fr. Mark-Joseph Teres 14

Sr. Lisa Renard 16

Sr. Michelle Meus 16 

Sr. Florance Rezeau 17 Avril 

😎 Réflection du jour: 

Jean 14:6 

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.

Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemen an. Se mwen menm ki verite a, se mwen menm ki lavi a. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position