• on March 21, 2020

Announcements for Sabbath March 21 Mars 2020

Pensée du jour:
Psaumes 91:1

Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant.

He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil
‪Vendredi 27 Mars à 7 : 41 p.m ‬
‪Samedi 28 Mars à 7: 42 p.m.‬

Divers

Rappel:
1-) Sonje lave men nou souvan , épi dezenfekte kote moun manyen anpil, souvan

  • Yo dekouvri ke …virus can remain viable in the air for up to 3 hours, on copper (metal) for up to 4 hours, on cardboard (box) up to 24 hours and on plastic and stainless steel up to 72 hours…Kidonk, si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ sanitized men nou anvan nou manyen yon lot bagay.
  • Evite pran lari si se pa pou al chache manje, gaz, oswa swen medikal- oubyen pou al travay, si metye w mande sa.
  • Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou rete kalm e fèm nan lafwa, epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.
  • Jiska nouvel ordre, yo deklare (Curfew) couvre-feu chak swa soti 11 hres p.m. pou rive 5 hres a.m. Fè aranjman pou 11 zè nan aswè pa pran w nan lari.

Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. Lucien Achille 16 Mars
Sr. Estela Almonor 16
Sr. Camitha Gerismat 16
Fr. Leopold Luc 17
Fr. Daniel Deylette 18
Fr. Paulicard Beigena 19
Sr. Stephanie Philogene 20
Sr. Ylionite Florestal 21

Réflection du jour:

Mat 18:20

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux.

For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

Paske, chak fwa de ou twa moun mete tèt yo ansanm nan non mwen, m’ap la nan mitan yo.

Bon Sabbat à tous et à toutes

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position