• on April 3, 2020

Announcements for Sabbath 4 Avril 2020

Pensée du jour: 

Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

He will cover you with his feathers,

and under his wings you will find refuge;

his faithfulness will be your shield and rampart. 

Li pral kouvri ou ak plim li yo, epi ou pral jwenn refij anba zèl li; pwoteksyon  li, se sa ki defans ou.

Annonces de la semaine

1-) Coucher du soleil 

Vendredi 10 Avril à 7 : 49 p.m 

Samedi 11 Avril à 7: 50 p.m.

2-) Nap gen devosyon chak jou a 7 a.m. sou liy priyè nou an. 

805-309-2350 PIN 5422085

3-) Youth & Young Adults will host a Week of Prayer from April 12th-19th, around the theme : ASPECTS OF THE LOCAL CHURCH /  PARTICULARITÉS DE L’ÉGLISE LOCALE. 

That week will be preached via the church phone prayer line 805-309-2350 PIN:  5422085, and on the radio “ La Voix De l’Esprit “ phone.

4-) Children Ministries 

Sè Blandine mande tout  paran ki gen pitit yo nan  Club Aramaco, pou kontakte li  nan nimewo:  954) 347-5676. Li vle pale sou  kijan nou ka travay ansanm pou kontinye bay timoun yo konesans lakay.

Men kèk resous nou ka itilize pandan semèn lan.  Chak gwoup laj ap jwen kichoy pou ade yo grandi konesans spirityèl yo:

  • Documents week 3 (Parables of the talents)
  • Read Matthew 25:14-30
  • Youtube Videos/Movies to watch

https://www.youtube.com/watch?v=A3YukxdrxPo  (Youth)

icon_10_generic_list.png

 Week 3-Documents.zip

icon_10_generic_list.png

 Week 3-Documents.zip

Rappel:  

1-) Sonje lave men nou souvan , épi dezenfekte kote moun manyen anpil yo, souvan

2-) Si nou pral fè gaz oubyen utilize ATM, mete gan nan men nou osinon lave/ dezenfekte men nou anvan nou manyen yon lot bagay.

  • Anpil mesaj ap sikile sou rezo sosyal yo. Nou ap mande tout moun pou pa  fè têt nou cho. Rete fèm nan lafwa., epi chache enfomasyon nan sous ofisyèl yo.

3-) “Rete lakay nou” si nou pa gen yon ijans pou pran lari, oswa yon obligasyon pou al travay.

4-) Nou ap pwofite di yon gwo mèsi ak tout travayè Esansyèl ki nan mitan nou

Happy Birthday / Anniversary to:

Fr. Franck Acceus 30 Mars

Sr. Derline Cheres 30

Sr. Tahgusha Destin 30 

Sr. Rosemonde Dorin 30 

Sr. Rose Marie Adma Fortune 30 

Sr. Karene Luc 30 Mars

Fr. Edner Lexima 1 Avril 

Sr. Jennyfer SaintNozier 1

Fr. Roosevelt Sanon 2

Sr. Luczama Joseph 3 

Fr. Ernso Massillon 3 Avril

Réflection du jour: 

Ne bâtissons plus sur le sable. Ici bas, rien n’ est durable. Notre espérance est ailleurs.

Let’s not build on the sand anymore. Here below nothing is lasting. Our hope is elsewhere.

An nou sispann bati sou sab lanmè. Isiba tout bagay gen pou pase.  Esperans nou se nan syèl li ye.

Bon Sabbat à tous et à toutes 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position